Jan Kowalski

Architecting and Designing J2EE Applications

Praktyczny i teoretyczny kurs z programowania i projektowania aplikacji w architekturze J2EE
Umiejętności interpersonalne

Usability designing and pragmatic testing

1. Projektowanie aplikacji przyjaznych uzytownikowi

2. Testowanie aplikacji w praktyce
Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych