Jan Kowalski

W mojej karierze brałem udział w wielu projektach. Najciekawsze są zaprezentowane poniżej.1. Sklep internetowy – artykuły spożywcze 

Projekt robiony na zamówienie jednej z czołowych sieci supermarketów w Polsce. Celem aplikacji internetowej było udostępnienie klientowi możliwości zamawiania artykułów spożywczych przez internet.


Moją rolą podczas projektu było głównie programowanie i szeroko pojęta integracja. Używane technologie to: PHP, HTML, Apache, CSS, mySQL, javascript, jQuery, liczne biblioteki js.


2. Telewizja internetowa

Ambitny i innowatorski projekt dla jednej z czołowych stacji telewizyjnych w Polsce. Ideą aplikacji było udostępnienie niektórych programów telewizyjnych w internecie w wysokiej rozdzielczości. Testy zakończone sukcesem zostały przeprowadzone na 10.000 jednoczesnych użytkownik.


Do moich zadań należało kierowanie grupą programistów, kontakt z klientem (uzgadnianie wymagań i współpraca na poziomie integracji platform), wybór stosownego oprogramowania i kontakty z partnerami biznesowymi.3. System rozliczeniowy

Kierowanie dużą grupą (100+) osób pracującą nad systemem naliczania opłat dla jednego z operatorów komórkowych. Projekt zakończony sukcesem i nagrodą klienta za dostarczenie wysokiej jakości oprogramowania w terminie.


Moją rolą było kierowanie projektem z wysokiego poziomu: zredagowanie i podpisanie umowy, uzgadnianie aspektów finansowych z klientem, wybór odpowiedniego licencjonowania, działania w sytuacjach kryzysowych i dbanie o dobre relacje z odbiorcą